Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.

 Handlevogn

Handlevognen er tom.


Nyhetsbrev

Motta vårt nyhetsbrev pr epost!

Bordlupe Visolux+ Eschenbach 3x12D LED

  E1566 Eschenbach OptikBordlupe Visolux+ Eschenbach 3x12D LED Ø100x75mm m/batterier  
Veil.pris 1 608,- 
fra 60 kr/mnd
(totalt 2150 kr)
   
Kjøp

MagniLink Vision 11 HD 23" 2 Skruknott

  MLV-11 LVI Low Vision InternationalMagniLink Vision 11 HD 23" 2 Skruknott Panel Lese-TV  
fra 0 kr/mnd
(totalt 0 kr)
   
Kjøp

Kundesenter


Betingelser - Bedrift

 

Anvendelsesområde

Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alle salg fra www.provista.no, såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom.

 

Informasjon om produkter

Alle informasjon og data som finnes i ProVista's produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt skriftlig varsel. Bedrifter vil ved ordrebekreftelse bli underrettet om de forandringer som eventuelt har funnet sted.

 

Priser

Varer innkjøpt i valuta er prissatt etter dagens valutakurs. Alle priser er oppgitt eks. mva, miljøgebyrer og frakt. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt.

 

Levering

Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig på vårt lager lager, effektueres omgående. Dersom produktet ikke er på lager, vil en estimert leveringstid vises på nettbutikken. For enkelte produkter kan leveringstiden være lenger. Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på Bedrifter når varen blir overgitt til transportør. Dette anses som levering.

 

Betaling

Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser kontant/kredittkort (Visa eller Mastercard). Faktura kan også tilbys, men forutsetter at kreditt er innvilget. Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder ProVista seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot kontant betaling/kredittkort.

 

Salgspant

ProVista forbeholder seg salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

 

Eiendomsrett

Produkt overlevert Bedrifter til formål slik som demonstrasjon, utlån o.l. merkes med ProVista's eiendomsrett av Bedrifter og holdes adskilt fra Bedrifters varelager.

 

Erstatningsansvar

ProVista fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor ProVista forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt

 

Mangler

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes Bedrifter eller forhold på hans side, har ProVista ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når ProVista foretar retting eller omlevering, kan ikke Bedriften gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

 

Reklamasjon

Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven. Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. Bedrifter forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Bedrifteren skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik. Eventuell garanti til Bedrifter og dennes kunder vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for produktet. ProVista gir ikke Bedrifter eller dennes kunder egen garanti på produktene.

 

Force Majeure

Er ProVista forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering i henhold til Leveringsbetingelser, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos ProVista eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den, så som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner såvel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er ProVista fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kredittere den mangelfulle varens kjøpesum.

 

Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 - voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses Sandefjord herredsrett som vedtatt verneting.

 

 

Copyright © 2017 Provista AS - All rights reserved
Webshopen er levert av MultiCase™ Norge AS

3.14.11.50